misas.com.es

Misas > Barcelona > Misas Bagà

Misas en Bagà

Residència Salarich Calderer

Carrer Historiador Pere Tomic, s/n

Parroquia de Sant Esteve

Plaça Serra Vilaro, 5


Vísperas de festivo: 20:15
Festivos: 10:45